6-7.06.2019 r.

HOTEL ATUT, LICHEŃ STARY

Zapisy
Prelegenci

Jak przetrwać kryzys i utrzymać polską produkcję świń?

Zapraszamy do udziału w Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie – konferencji poświęconej bieżącym zagadnieniom w produkcji trzody chlewnej.

Program
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Jak dojechać?

Dziękujemy za udział w Forum Rolników i Agrobiznesu - Świnie.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Forum oraz rozmów z uczestnikami naszego spotkania.


Relacja z Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie na www.topagrar.pl

Komitet Forum

prof. dr hab. Roman Kołacz, UP Wrocław

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, UJ – UR Kraków

Karol Bujoczek redaktor naczelny top agrar Polska

Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej w Polsce jest potężnym wyzwaniem dla wszystkich hodowców i producentów świń w naszym kraju. Ale już niejeden kryzys musieli przetrwać nasi rolnicy i miejmy nadzieję, że także po obecnym pozostaną gospodarstwa, które sprostają wyzwaniom i jednocześnie finansowo przetrwają ten okres. Tylko najlepsi producenci, osiągający ponadprzeciętne wyniki, są w stanie długofalowo utrzymać się w hodowli i produkcji świń oraz rozwijać swoje gospodarstwa.


Forum top agrar – Świnie – to doskonała okazja, by w gronie najlepszych ekspertów w kraju oraz z zagranicy dowiedzieć się, jaki jest najnowszy stan wiedzy w zakresie genetyki, utrzymania, dobrostanu, żywienia i ochrony zdrowia świń. To także forum do dyskusji nad kierunkami rozwoju, by zachować konkurencyjność na rynku europejskim i światowym, a także sprostać rosnącym wymaganiom ze strony konsumentów, którzy w coraz większym stopniu próbują definiować standardy produkcji.


Wszystkich zainteresowanych rozwojem hodowli, produkcji oraz obsługi „świńskiego” biznesu serdecznie zapraszamy na dwudniowe Forum 6-7 czerwca 2019 r. do Hotelu Atut w Licheniu Starym.

Program

14:00 – 15:30

Przerwa obiadowa

13:00 – 13:30

Nowoczesne spojrzenie na bioasekurację w kontekście ASF – Carlos Martínez Dávila, OPP (Hiszpania)

Koncepcja HyCare – najwyższy poziom higieny w chlewni – Pim Biewenga, Schippers (Holandia)

12:45 – 13:00

Czym jest dobrostan dziś i jak go realizować w praktyce? Hodowla pod społeczną kontrolą konsumentów – prof. dr hab. Roman Kołacz, UP Wrocław (Polska)

12:15 – 12:45

11:45 – 12:15

Przerwa na kawę

12:45 – 13:15

Praktyczne spojrzenie na możliwości ochrony krajowego pogłowia przed ASF – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, UJ – UR Kraków (Polska)

Jak liczyć koszty produkcji? – przykład z praktyki – Jacek Mey (Polska)

12:10 – 12:30

8:30 – 9:30

Ekonomia produkcji: Co decyduje o opłacalności produkcji świń – prowadzący Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

9:30 – 9:45

Przywitanie gości przez komitet organizacyjny Forum

Rejestracja uczestników

11:15 – 11:45

System definiowania ceny świń na rynku niemieckim i europejskim oraz perspektywy cenowe w przyszłości – dr Albert Hortmann Scholten, VEZG (Niemcy)

Dzień I – 6 czerwca 2019

Sesja I

Sesja II A

Dobrostan i zdrowie w produkcji świń: Realia nowoczesnej produkcji świń w dobie zmieniających się przepisów i oczekiwań – prowadzący prof. dr hab. Roman Kołacz, UP Wrocław

Sesja II B

Dobrostan i zdrowie w produkcji świń: Tylko w zdrowym stadzie można zarabiać pieniądze – prowadzący prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, UJ – UR Kraków

Dzień II – 7 czerwca 2019

15:30 – 16:00

Lekarz weterynarii – hodowca. Koledzy, czy rywale? – dr n. wet. Marian Porowski (Polska)

16:00 – 16:15

Rola immunoprofilaktyki w aspekcie nowych regulacji prawnych i rosnących kosztów produkcyjnych – Agnieszka Mańka, Zoetis (Polska)

16:15 – 16:45

Wiedza i ekonomia – najlepsze inwestycje hodowcy i producenta świń – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, UJ – UR Kraków (Polska)

Panel dyskusyjny

Różne modele produkcji: tucz kontraktowy i produkcja na wolnym rynku? (Carlos Martínez Dávila – Hiszpania, Per Kring – Dania, Pim Biewenga – Holandia, dr Albert Hortmann Scholten – Niemcy, Fons Hegeman – Dania).

19:00 – 00:00

Wspólna uroczysta kolacja

Sesja III

Żywienie świń: Pełne wykorzystanie potencjału genetycznego to cel nowoczesnego żywienia – prowadząca Anna Kurek, top agrar Polska

9:00 – 9:30

9:30 – 10:00

Żywienie wysokoprodukcyjnych loch – najnowsze wymagania – prof. dr hab. Daniel Korniewicz, LNB (Polska)

Pasze uboczne z przemysłu spożywczego – jak je wykorzystać w praktyce? – prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, UWM Olsztyn (Polska)

10:00 – 10:30

10:30 – 10:45

Dyskusja

Żywienie na mokro – obniżanie kosztów pasz – Grzegorz Kędzierski, Pellon (Polska)

10:45 – 11:15

Przerwa na kawę

Sesja IV

10:15 – 10:45

Genetyka – nauka w służbie praktykom – dr Glen Illing, Roslin Institute (Szkocja)

10:45 – 11:00

Globalne trendy w genetyce. Jakie korzyści dla krajowych hodowców? – dr Stanisław Niemyjski, Choice Genetics (Polska)

11:30 – 11:45

Dyskusja

11:00 – 11:30

Poprawa jakości inseminacji – inseminacja domaciczna – Grzegorz Chrostowski (Polska)

Podsumowanie Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak i Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

Rozród i genetyka: Jak maksymalnie wykorzystać potencjał genetyczny? – prowadzący Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość zmian w programie Forum.

9:45 – 10:15

Stan polskiej hodowli i produkcji trzody chlewnej na tle Europy i świata – Anna Kurek i Karol Bujoczek, top agrar Polska

13:30 – 13:45

Bioasekuracja – podstawa efektywnej hodowli – Maria Kostecka, Smart Nanotechnologies (Polska)

13:45 – 14:00

Dyskusja

11:45 – 12:10

Kasa musi się zgadzać. Czynniki determinujące opłacalność produkcji świń – Per Kring, Danish Genetics (Dania)

12:30 – 12:45

Na zysk pracujemy od pierwszych dni – wspomaganie odchowu prosiąt– Fons Hegeman, Primary Diets (Dania)

Prelegenci

Glen Illing

Roslin Institute Szkocja

dr Stanisław Niemyjski Choice Genetics

Polska

Grzegorz Chrostowski Polska

Dyrektor generalny Roslin Institute, będącego częścią Uniwersytetu w Edynburgu, w Szkocji. Zajmuje się biologią rozwojową, genetyką i genomiką. Roslin Institute zasłynął w opinii publicznej, klonując w 1996 r. pierwszego ssaka – owcę Dolly.

Absolwent Akademii Podlaskiej na Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej. Doktor nauk rolniczych. Prezes Choice Genetics, należącej do Grupy Grimaud, światowego lidera w genetyce wielu gatunków zwierząt. Propagator nowoczesnej genetyki trzody chlewnej.

Zootechnik, praktyk, konsultant i koordynator do spraw produkcji trzody chlewnej. Propagator wykorzystywania w produkcji świń dobrych praktyk hodowlanych. Entuzjasta nowości technicznych w hodowli.

prof. dr hab. Roman Kołacz UP Wrocław

Pim Biewenga MS Schippers Holandia

Wieloletni rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zootechnice, w tym w zagadnieniach związanych z dobrostanem zwierząt, profilaktyką weterynaryjną i zoohigieną.

Dyrektor sprzedaży MS Schippers na rynek europejski. Specjalizuje się przede wszystkim w ochronie zdrowia i zapobieganiu zakażeniom świń przez kontrolowanie wektorów przenoszących choroby.

Carlos Martínez Dávila OPP

Hiszpania

Lekarz weterynarii, członek Grupy OPP, ekspert zajmujący się zawodowo integralnym doradztwem dotyczącym zdrowia zwierząt, a także dobrostanu i zarządzania stadami trzody chlewnej.

Maria Kostecka

Smart Nanotechnologies Polska

dr nauk wet. Marian Porowski

Polska

Agnieszka Mańka

Zoetis

Polska

Ukończyła Chemię na UJ w Krakowie ze specjalizacją z Nanochemii i katalizy. Manager badań i rozwoju w Smart Nanotechnologies. Nadzoruje prace nad tworzeniem nowych technologii i produktów oraz prawne aspekty ich wprowadzania do obrotu.

Specjalista chorób świń, praktyk, konsultant do spraw profilaktyki i leczenia trzody chlewnej w kilkudziesięciu fermach świń na terenie całego kraju oraz za granicą. Prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną.

Absolwentka weterynarii UWM w Olsztynie oraz studiów specjalizacyjnych z zakresu chorób trzody chlewnej w PIW w Puławach. Manager techniczny w Zoetis Polska, współpracuje z uczelniami, lekarzami weterynarii, producentami trzody chlewnej oraz ubojniami.

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

UJ – UR Kraków

Specjalista chorób świń, badacz, dr h.c. UP Lublin i UP Wrocław, członek rzeczywisty PAN, zatrudniony w Międzyuczelnianym Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR w Krakowie.

Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 2005 r. pracuje w Wytwórni Premiksów LNB Cargill. Jego kariera zawodowa od ponad 23 lat związana jest z produkcją pasz oraz hodowlą i chowem trzody chlewnej.

prof. dr hab. Daniel Korniewicz

LNB Polska

Wieloletni kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Naukowo zainteresowany żywieniem zwierząt monogastrycznych, szczególnie dodatkami paszowymi.

prof. dr hab.

Krzysztof Lipiński

UWM Olsztyn

dr Albert Hortmann Scholten

VEZG

Niemcy

Per Kring

Danish Genetics

Dania

Prezes VEZG – Stowarzyszenia Grup Producentów Żywca, zespołu ds. negocjacji cen trzody chlewnej. Jest też szefem zespołu doradców ekonomicznych w Izbie Rolniczej w Dolnej Saksonii.

Właściciel centrum hodowlanego Rønhsouge. Czołowy hodowca duńskiej rasy krajowej, yorkshire oraz duroc. Współtwórca organizacji hodowlanej Danish Genetics, która z Roslin Institute opracowała nowatorski program hodowlany.

Grzegorz Kędzierski

Pellon

Polska

Absolwent ART w Olsztynie, właściciel gospodarstwa rolnego, ekspert w zakresie żywienia na mokro, szef firmy Pellon Sp. z o.o., spółki córki Pellon Group, lidera polskiego rynku w zakresie systemów żywienia płynnego dla świń.

Jacek Mey

Polska

Producent prosiąt, rolnik z wykształcenia i zamiłowania. Od dziecka związany z produkcją świń, ze smykałką do ekonomii i szczegółowej dokumentacji w produkcji.

Fons Hegeman

Primary Diets

Dania

Area Sales Manager Agilia. Doświadczony żywieniowiec, praktyk, doradca, w szczególności w zakresie specjalistycznych produktów mlecznych wprowadzanych do żywienia prosiąt i cieląt.

Formularz zgłoszeniowy

Warunki udziału

Bądź z nami w kontakcie, pozwól nam informować Ciebie o ważnych wydarzeniach, np.: konkursach, seminariach, ofercie (naszej lub naszych kontrahentów), nowościach na rynku agro. Podziel się Twoim zdaniem w badaniach rynku i opinii. W oparciu o przekazane dane na temat Twojej działalności będziemy starali się odpowiednio dopasować przesyłane Tobie informacje.
Aby było to możliwe prosimy zaznacz poniższe zgody.
Zgadzam się na przekazywanie mi informacji marketingowych i handlowych przez PWR dotyczących ofert PWR, spółek powiązanych (AgriContact i Hortpress) i ich kontrahentów poprzez:

Aby wziąć udział w Forum Rolników i Agrobiznesu - Świnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę wynoszącą:

– 250 zł brutto/os. (prenumerator top agrar Polska – przedpłata),

– 350 zł brutto/os. (pozostali uczestnicy – przedpłata),

– 500 zł brutto/os. (prenumerator top agrar Polska – płatność w dniu Forum),

– 600 zł brutto/os. (pozostali uczestnicy – płatność w dniu Forum).


Płatność w dniu Forum możliwa będzie tylko w przypadku wolnych miejsc.


W cenę wliczone są:

- udział w dwóch dniach Forum,

- pakiet materiałów konferencyjnych,

- poczęstunki w trakcie trwania Forum,

- udział w uroczystej kolacji.


Numer konta, na który należy wpłacić pieniądze za uczestnictwo otrzymacie Państwo w mailu zwrotnym, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.


Jedna prenumerata top agrar Polska uprawnia do uzyskania niższej opłaty za udział dla jednej osoby.


Dodatkowe informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem 61 886 29 59.

Noclegi

Cena nie obejmuje noclegu. Informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji noclegu we własnym zakresie w Hotelu Atut, w Licheniu Starym. Na hasło "Forum top agrar" można uzyskać specjalny rabat od standardowej ceny noclegu w hotelu.


www.hotelatut.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty top agrar Polska? Zamów, a uzyskasz zniżkę na udział w Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie!

Szczegóły prenumeraty top agrar Polska

UWAGA! Dostępne miejsca zostały zarezerwowane. Do 30 maja czekamy na potwierdzenie wpłat, a jednocześnie przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. Zgłoszenia osób, które nie opłacą udziału do 30 maja zostaną usunięte i wówczas poinformujemy zapisanych na listę rezerwową o ewentualnej dostępności miejsc.


Wypełniając poniższy formularz zapisujecie się Państwo na listę rezerwowych. O tym, czy będą dostępne miejsca zostaniecie Państwo poinformowani mailem 31.05.2019.